Get Adobe Flash player

Kalendarz sportowy

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wydarzenia sportowe

Brak wydarzeń
Start Kompleks sportowy w Jaworzu

Kompleks Sportowy w Jaworzu

Spis treści
Kompleks Sportowy w Jaworzu
Schemat korzystania
Dane techniczne
Struktura finansowania
Wszystkie strony

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W JAWORZU

Przedmiotem projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu” zlokalizowanego w rejonie ulicy Koralowej w Jaworzu jest budowa ogólnodostępnej otwartej infrastruktury sportowej obejmującej trzy obiekty sportowe – boisko do piłki nożnej, kort tenisowy oraz boisko do piłki siatkowej wraz z trybunami. Ta zrealizowana gminna inwestycja przyczyni się w rezultacie do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz regionu, na co wpływ będzie mieć głównie zwiększona aktywność fizyczna mieszkańców sprzyjająca w dalszej kolejności poprawie ich zdrowia. Jest to szczególnie istotne w naszej gminie, gdzie nie było dotąd w zasadzie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Tym samym na terenie oddziaływania inwestycji z uwagi na brak w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej istniało niezwykle duże zapotrzebowanie lokalnej społeczności na realizację tego typu inwestycji.

Na obszarze gminy Jaworze zidentyfikowano następujące problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać:

- niewykorzystany potencjał sportowców i działaczy wielu klubów sportowych działających na obszarze gminy,
- brak możliwości rozwoju zawodników klasy regionalnej, ponadregionalnej, a nawet ogólnopolskiej, wynikający z braku odpowiedniej infrastruktury sportowej,
- mała aktywność mieszkańców gminy w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej z uwagi na brak odpowiednich warunków,
- pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży, w tym duży udział dzieci z wadami postawy w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży szkolnej,
- brak dostępu do pełnowymiarowych obiektów sportowych na terenie Gminy, spełniających odpowiednie normy i standardy - nieodpowiedni do współczesnych wymagań standard infrastruktury społecznej (tak jakościowy, jak i ilościowy),
- brak możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz seniorów w dyscyplinach sportowych wymagających odpowiedniego zaplecza,
- niewystarczające warunki do prowadzenie zajęć edukacyjnych (w tym pozalekcyjnych) z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury dla dzieci i młodzieży,
- problemy zdrowotne dzieci i młodzieży oraz zagrożenie patologiami społecznymi,
- marginalizacja regionu w zakresie rozwoju kultury, sportu i rekreacji oraz niewielkie zainteresowanie ze strony turystów,
- niski poziom wykorzystania infrastruktury sportowej przez kluby i sekcje sportowe,
- niepełne wykorzystanie potencjału społecznego gminy oraz regionu,
- niedostateczny poziom atrakcyjności inwestycyjnej gminy i regionu wywołany niedorozwojem funkcji społecznych.