W dniu 31 maja 2011 roku uroczyście otwarto kompleks sportowy w Jaworzu. Wstęgę u wejścia na pierwsze w historii Jaworza pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej przecięli wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, wójt Zdzisław Bylok oraz w imieniu marszałka województwa Adama Matusiewicza - kierownik placówki zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego - Rudolf Galocz.

W otwarciu kompleksu udział wzięli również m.in.:

- ks. Adam Gramatyka - probosz parafii rzymsko-katolickiej pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu
- ks. Władysław Wantulok - probosz parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu
- Marian Ormaniec - b. wicemarszałek woj. śląskiego, radny Sejmiku Śląskiego
- Mirosław Szemla - wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Józef Zimnal - prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej
- Stefan Wodniak - wójt gminy Bestwina
- dr n. med. Grażyna Habdas - dyrektor BZLR
- Czesław Pszczółka - przedstawiciel starosty bielskiego
- radni Rady Gminy Jaworze: Andrzej Śliwka (przewodniczący), Zbigniew Putek i Joanna Buzderewicz (wiceprzewodniczący), Krystyna Szczypka, Irena Mikler, Jan Bożek, Gustaw Bohucki, Jan Bathelt, Jerzy Ryrych oraz Zygmunt Podkówka