Get Adobe Flash player

Kalendarz sportowy

wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wydarzenia sportowe

Brak wydarzeń
Start Kompleks sportowy w Jaworzu

Kompleks Sportowy w Jaworzu - Struktura finansowania

Spis treści
Kompleks Sportowy w Jaworzu
Schemat korzystania
Dane techniczne
Struktura finansowania
Wszystkie strony

Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:

- wartość ogółem - 1 325 232,46 zł

- wydatki kwalifikowane - 1 193 585,92 zł

- środki EFRR - 1 014 548,03 zł

- wkład własny - 310 684,43 zł


Do głównych korzyści w związku z realizacją niniejszej inwestycji należą m.in.:
- popularyzacja dyscyplin sportowych – moda na sport
- kształtowanie nawyków kultury fizycznej i zdrowotnej
- poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
- promocja sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych
- możliwość aktywnego spędzania czasu przez cały rok (również zimą)
- poprawa stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej mieszkańców
- wyrównanie szans w dostępie do pozaszkolnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich
- zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnym systemie
- współzawodnictwa sportowego
- zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych
- wzrost uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
- równy i nieutrudniony dostęp do obiektu dla amatorskich oraz nieamatorskich klubów sportowych
- wyrównywanie różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży o różnym statusie społecznym, pochodzących z terenów wiejskich oraz uczniów niepełnosprawnych
- wspieranie postaw promujących aktywność ludności w sferze sportu
- wspieranie inicjatyw upowszechniania aktywności fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych
- zagospodarowanie gminy, regionu oraz województwa w infrastrukturę sportu i rekreacji umożliwiającą upowszechnianie kultury fizycznej, osiąganie sukcesów sportowych oraz prozdrowotną rekreację
- rozwój infrastruktury krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
- rozwój infrastruktury sportowej ogólnodostępnej

Mając na uwadze wnioski z niniejszego Studium, można bez obaw udowodnić, że realizacja przedmiotowego projektu zapewni:

1. spełnienie potrzeb mieszkańców Gminy Jaworze w zakresie infrastruktury sportowej, które wynikają z faktu, że w najbliższej okolicy podobne obiekty nie występują – Gmina Jaworze jako jedyna w powiecie bielskim nie posiadała dotąd ogólnodostępnej infrastruktury sportowej,

2. ogólnodostępność nowo wybudowanego obiektu otwartej infrastruktury sportowej, który będzie w pełni osiągalny i otwarty dla mieszkańców Gminy Jaworze i najbliższych okolic – będzie wykorzystywany również przez kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje sportowe i rekreacyjne z tym, że zasadą będzie, iż pierwszeństwo wykorzystania obiektu będą mieć mieszkańcy gminy oraz amatorskie organizacje i stowarzyszenia,

3. promocję aktywnych form spędzania czasu z wykorzystaniem kompleksu sportowego (boisk oraz kortu) poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zajęć i sekcji sportowych – formą zapewniającą odpowiedni poziom imprez i wydarzeń będzie m.in. wyposażenie kompleksu w trybuny dla widzów.